top of page
Alfaia Danza

 

Alfaia Danza comeza a traballar como equipa  no 2009, recollendo a longa traxectoria da Asociación Alfaia (ata entonces especializada principalmente na pedagoxía musical), con unha dirección de Marta Alonso Tejada. No 2012 sumaríase ao proxecto Paula Quintas en co- dirección, continuando a súa trayectoria en solitario dende o 2020.

 

Na actualidade, a actividade de danza consolídase dentro da Asociación Alfaia (escola de música e danza) como unha oferta de calidade e interese social que se desenvolve cunha personalidade propia, como xa antes aconteceu coa actividade de música. 

Dende Danza Alfaia presentamos un achegamento á danza para todxs xs públicos, cercana, alternativa de ocio e de saúde.

Distínguímonos particularmente polo coidado da súa dimensión artística. A equipa de Danza Alfaia caracterízase por estar ligada a creación escénica profesional. A profesionalidade na escea é un "xeito de facer" que se transmite nas nosas aulas.

Danza Alfaia aposta por unha pedagoxía alternativa de danza para nenxs: DanzaNenxs. Baseada no humor, no xogo, na experiencia artística, na teatralidade, no coñecemento do corpo, e na imaxinación.

Ademáis, presenta alternativas de danza para xóvenes e adultxs, nas que se xenera un clima de traballo grupal no que se atende ao ritmo e ás necesidades individuais. 
 

As nosas disciplinas son: BALLET+ DANZA CREATIVA, DANZA CONTEMPORÁNEA , LABORATORIO DE MOVEMENTO E CREACIÓN CONTEMPORANEA, ACRODANZA, DANZA URBANA,LINDY HOP, TWERKING . Para más info: Click! 

 

Se queres coñecer á nosa equipa: Click!

Para contactarnos: Click!

 

Estás preparadx para sentir a danza? Benvido a DanzaAlfaia. 

 

bottom of page