top of page

Alfaia Danza comeza a traballar como equipa no 2009, recollendo a longa traxectoria da Asociación Alfaia ata entonces especializada na pedagoxía musical, con unha dirección a cargo de Marta Alonso Tejada. No 2012 sumaríase ao proxecto Paula Quintas en co - dirección, continuando a súa traxectoria en solitario dende o 2020 ata a actualidade.

 

Na actualidade, a actividade de danza consolídase dentro da Asociación Alfaia (escola de música e danza) como unha oferta de calidade e interese social que se desenvolve cunha personalidade propia, como xa antes aconteceu coa actividade de música. 

Dende Danza Alfaia presentamos un achegamento á danza para todxs xs públicos, cercana, alternativa de ocio e de saúde.

Distínguímonos particularmente polo coidado da dimensión artística. A equipa de Danza Alfaia caracterízase por estar ligada a creación escénica profesional. A profesionalidade na escena é un "xeito de facer" que se transmite nas nosas aulas.

Danza Alfaia aposta por unha pedagoxía alternativa e rotativa de danza para nenxs: DanzaNenxs. Baseada no humor, no xogo, na experiencia artística, na teatralidade, no coñecemento do corpo, e na imaxinación.

Ademáis, presenta alternativas de danza para mozxs e adultxs, nas que se xera un clima de traballo grupal que atende ao ritmo e ás necesidades individuais. 
 

Estás preparadx para sentir a danza? Benvido a DanzaAlfaia. 

#disciplines
-PRE-BALLET

-DANZA CREATIVA

-BALLET CONTEMPORÁNEO

-DANZA CONTEMPORÁNEA

-LABORATORIO DE MOVEMENTO

-DANZA URBANA

-BREAKDANCE

-LINDY HOP

-TWERKING

INTENSIVOS:

-DANZA EN FAMILIA.

(novo)

-FORMACIÓN PROFESIONAL EN CONTEMPORÁNEO.

DANZA 
Alfaia

DIRECCIÓN E COORDINACIÓN DANZA

Coordinación e promoción da actividade de Danza Alfaia.
Direción e produción de eventos: festivais, encontros, colaboracións. 

Programación de actividades profesionais relacionadas coa danza: workshops profesionais, residencias artísticas.

 

PROFESORADO REGULAR E COLABORACIÓNS.

bottom of page